Zamów, przymierz i zapłać w ciągu 30 dni lub zwróć. Zobacz

Regulamin Kart Podarunkowych

REGULAMIN SPRZEDAŻY ELEKTRONICZNYCH KART PODARUNKOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży i wykorzystania elektronicznych kart podarunkowych w sklepie internetowym Druga Ręka, prowadzonym przez firmę Druga Ręka – Hubert Jezierski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7662002645, REGON 386566030.
 2. Elektroniczna karta podarunkowa jest formą elektronicznego bonu, który można wykorzystać jako formę płatności za produkty lub usługi oferowane przez sklep internetowy.
 3. Elektroniczne karty podarunkowe są dostępne w różnych nominałach i nie mają terminu ważności.
 4. Zasady korzystania z elektronicznych kart podarunkowych określone w niniejszym regulaminie nie wyłączają zastosowania przepisów prawa konsumenta.

§ 2.
Zamówienia kart podarunkowych

 1. Zamówienia elektronicznych kart podarunkowych można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego.
 2. Zamówienie elektronicznej karty podarunkowej może być opłacone jednym z dostępnych w sklepie internetowym sposobów płatności.
 3. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności klient otrzyma drogą elektroniczną (e-mail) informacje o zamówieniu i kodzie karty podarunkowej, który może być wykorzystany do płatności w sklepie internetowym.

§ 3.
Zasady wykorzystywania kart podarunkowych

 1. Karta podarunkowa może być wykorzystana do zapłaty za produkty lub usługi oferowane przez sklep internetowy.
 2. Karta podarunkowa może być wykorzystana w całości lub jej wartość może być odejmowana od wartości zakupu produktów lub usług oferowanych przez sklep internetowy.
 3. W przypadku braku wystarczającej wartości karty podarunkowej, pozostała kwota może zostać opłacona innym dostępnym sposobem płatności.

§ 4.
Zwroty i reklamacje

 1. W przypadku gdy klient chce dokonać zwrotu zakupionej elektronicznej karty podarunkowej przed jej wykorzystaniem, sklep internetowy zwróci wartość karty podarunkowej w postaci środków na konto klienta.
 2. W przypadku gdy klient chce dokonać zwrotu elektronicznej karty podarunkowej, która została częściowo wykorzystana, sklep internetowy zwróci jedynie niewykorzystaną część wartości karty.
 3. Reklamacje dotyczące elektronicznych kart podarunkowych można zgłaszać na adres e-mail hejka@drugareka.pl
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez sklep internetowy.

§ 5.
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze sprzedażą i wykorzystywaniem elektronicznych kart podarunkowych jest firma Druga Ręka – Hubert Jezierski.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia elektronicznej karty podarunkowej oraz rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku świadczenia usługi elektronicznych kart podarunkowych za pośrednictwem GiftUp.com, sklep internetowy przekazuje dane osobowe klienta, niezbędne do realizacji transakcji, firmie Koan Adventures Ltd., która przetwarza te dane jako administrator danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Koan Adventures Ltd. – operatora GiftUp.com dostępne są na stronie internetowej tego podmiotu.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

§ 6.
Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, w tym w celu dostosowania go do zmieniającej się sytuacji prawnej lub organizacyjnej sklepu internetowego.
 2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej sklepu internetowego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

ZYSKAJ DARMOWĄ DOSTAWĘ

Zapisz się na newsletter, a my wyślemy Ci automatycznie unikatowy kod na darmową dostawę zamówienia o dowolnej wartości.

Shopping Cart
Scroll to Top